Українське фізичне товариство

Пам’яті Володимира Григоровича ЛИТОВЧЕНКА (1931 – 2021)

Українська наука зазнала тяжкої втрати. 6 вересня пішов з життя визначний учений-фізик, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, почесний академік Академії наук вищої школи України Володимир Григорович Литовченко.

Майбутній учений народився 24 грудня 1931 року в Києві в багатодітній незаможній родині. З 1950 року він навчався фізичному факультеті КДУ ім. Т. Шевченка. У 1953 році перейшов на новостворений радіофізичний факультет. Ще в студентські роки В.Г. Литовченко став учнем фундатора фізики напівпровідників в Україні, першовідкривача p-n-переходу в напівпровідниках академіка В.Є.Лашкарьова.

Закінчивши з відзнакою радіофізичний факультет (1955), В.Г.Литовченко з ініціативи В.Є.Лашкарьова розпочав працювати в Інституті фізики АН УРСР. З часу створення Інституту напівпровідників АН УРСР (1960) і до останніх днів життя він працював в цьому інституті (нині – Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України). У ньому він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до керівника відділу і відділення фізики поверхні та мікроелектроніки. У ньому ж він став кандидатом наук (1961), доктором наук (1971), професором (1974).

В.Г. Литовченко – один із фундаторів української школи фізики поверхні твердого тіла. Його теоретичні та експериментальні дослідження напівпровідникових шаруватих структур, які широко застосовуються в інтегральній мікроелектроніці, відкрили якісно нові можливості вивчення не тільки штучно створених шаруватих систем зі складним профілем потенціального рельєфу, а й досить широко розповсюдженого у природі класу кристалів з природною шаруватістю. Учений вперше експериментально виявив ряд нових ефектів, таких як люмінесценція поверхні напівпровідників (1974), підсилене планарне розповсюдження двовимірної плазми (1983), підпорогове стимульоване (лазерне) випромінювання у 2D-QW гетероструктурах (1986), розщеплення зон у матеріалах з нульовою забороненою зоною при зв’язуванні точкових дефектів. В останні роки важливе місце у його дослідженнях посідали оптичні та електричні явища в алмазоподібних вуглецевих плівках, розробка нових типів фотоелектричних перетворювачів, дослідження нових фізичних явищ у квантово-розмірних системах.

В.Г.Литовченко був автором майже 500 наукових статей, понад 10 монографій, підготував понад 50 докторів і кандидатів наук. Тривалий час він читав лекції студентам того самого радіофізичного факультету, який сам свого часу закінчив.

У 1985 р. ученого було обрано членом-кореспондентом НАН України, а в 2007 р. – почесним академіком АН вищої школи України. У 2004-2013 роках він був президентом Українського фізичного товариства та членом виконкому Європейського фізичного товариства. Володимир Григорович доклав чимало зусиль для піднесення авторитету УФТ, налагодження контактів із зарубіжними фізичними товариствами. Крім того, учений був дійсним членом Американського електрохімічного та Американського вакумного товариств, головою Української секції URSI (Міжнародного союзу радіоінженерів), членом Українського відділення Міжнародного товариства оптичної техніки SPIE.

Заслуги вченого було оцінено державою і науковою спільнотою. В.Г.Литовченко був заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом двох Державних премій УРСР та України в галузі науки і техніки, премії АН УРСР ім. К.Д. Синельникова, Соросівським професором, нагороджений Почесною відзнакою вченої ради його рідного Київського університету.

Ученому була притаманна активна громадянська позиція. Він був палким патріотом України, виступав із численними статтями в пресі на захист української мови й національної пам’яті, майже тридцять років очолював у рідному інституті осередок товариства «Просвіта». Водночас він був не лише одним із піонерів фотовольтаїки, але й активним пропагандистом розвитку екологічно чистої енергетики на напівпровідникових перетворювачах.

Світла пам’ять про Володимира Григоровича Литовченка – визначного вченого, громадського діяча, прекрасну людину – назавжди збережеться в серцях його колег, друзів та численних учнів.

 

Українське фізичне товариство

 

 


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /web/univ.web/www.ups/www/library/Zend/Form/Element.php on line 319

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /web/univ.web/www.ups/www/library/Zend/Form/Element.php on line 319

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /web/univ.web/www.ups/www/library/Zend/Form/Element.php on line 319

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /web/univ.web/www.ups/www/library/Zend/Form/Element.php on line 319

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /web/univ.web/www.ups/www/library/Zend/Form/Element.php on line 319