Українське фізичне товариство

Номінування на Медаль та Відзнаку УФТ за 2018 рік

Координаційна рада УФТ приймає пропозиції щодо номінування членів УФТ на Медаль та Відзнаку УФТ за 2018 рік.

Медаль УФТ присуджується за найбільш вагомий оригінальний науковий результат (концепцію, теорію, виявлений експериментальний ефект тощо), оформлений у вигляді наукової статті (циклу статей) або монографії, опублікованих упродовж двох минулих календарних років, що передували рокові присудження, який мав важливе значення для розвитку фізичних досліджень в Україні й світі.

Відзнака УФТ присуджується за найбільш вагому публікацію (підручник, посібник, науково-популярну книжку, статтю, цикл статей), надруковану впродовж двох минулих календарних років, що передували рокові присудження, яка сприяє поширенню й популяризації фізичних знань в Україні.

Медаль і Відзнака УФТ присуджуються окремому авторові, або ж авторському колективові.

Пропозиції щодо номінування на Медаль і Відзнаку УФТ приймаються Координаційною радою до 11 квітня.