Українське фізичне товариство

XI

ПРОГРАМА 

ПОЗАЧЕРГОВОГО  ХІ  З’ЇЗДУ

УКРАЇНСЬКОГО ФІЗИЧНОГО ТОВАРИСТВА

17 березня 2017 року

Фізичний факультет

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(м. Київ, проспект Академіка Глушкова 4, ауд. 500)

 

 

10:20 – 11:00 Реєстрація учасників з’їзду (ауд. 201)

11:00 – 11:15 Відкриття з’їзду (ауд. 500)

Обрання Президії з’їзду.

Обрання Мандатної комісії.

Привітання на адресу з’їзду.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

11:15 – 11:25 Доповідь Мандатної комісії

Вибори лічильної комісії з проведення голосування на з’їзді.

11:25 – 11:45 Інформація президента та віце-президентів, голови Бюро Координаційної ради УФТ

11:45 – 12:45 Обговорення змін і доповнень до Статуту УФТ.

Голосування за зміни і доповнення до Статуту УФТ.

Підведення підсумків голосування.

Затвердження нової редакції Статуту УФТ.

НАУКОВА ЧАСТИНА

12:45 – 13:15 Павлович Володимир Миколайович «Про можливості створення замкненого ядерного паливного циклу в Україні» (член Координаційної ради УФТ, Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ).

13:15 – 14:15 ОБІД

14:15 – 16:15 Збори, присвячені 100-річчю з дня народження академіка АН УРСР Пекара Соломона Ісааковича (ауд. 200)

 

16:15 – Закриття з’їзду