Українське фізичне товариство

VIII

VIII з’їзд Українського фізичного товариства

 

15 березня 2013 року в місті Києві в приміщенні фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся черговий VIII з’їзд всеукраїнської громадcької органiзацiї “Українське фізичне товариство”.

 

На з’їзді були присутні 39 делегатів з правом вирішального голосу, гості від місцевих осередків та регіональних організацій УФТ, а також гості від Європейського та Румунського фізичних товариств.

 

Серед делегатів та гостей було 7 академіків і 5 членів-кореспондентів НАН України, 23 професори та доктори наук, 12 кандидатів наук.

 

З вітальними словами до учасників з’їзду звернулися:

 

В.Г.Литовченко (президент УФТ, завідувач відділення Інституту фізики напівпровідників НАН України, член-кореспондент НАН України);

 

В.Г.Бар’яхтар (перший президент УФТ, директор Інституту магнетизму НАН України, академік НАН України);

 

Л.М.Гриневич (голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти);

 

А.Г.Наумовець (віце-президент НАН України, академік НАН України);

 

В.М.Шульга (заступник директора Радіоастрономічного інституту НАН України, академік НАН України);

 

І.О.Анісімов (декан радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

 

М.В.Макарець (декан фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

 

М.Г.Находкін (колишній декан радіофізичного факультету, академік НАН України);

 

Л.А.Булавін (колишній декан фізичного факультету, академік НАН України);

 

Мачей Колваш  (колишній президент Європейського фізичного товариства, Польща).

 

 

 

Наукова частина з’їзду

 

З доповідями, що стосувалися актуальних напрямків розвитку фізичної науки та освіти, виступили:

 

Бар’яхтар В.Г.  «Досягнення та перспективи ядерної енергетики в Україні» (Інститут магнетизму НАН України, м. Київ);

 

Ката-Даніл Георге «Румунське фізичне товариство» (член Координаційної ради Румунського фізичного товариства, Румунія);

 

Рябченко С.М.  «Спінтроніка: огляд вибраних питань» (Інститут фізики НАН України, м. Київ);

 

Шульга В.М.  «Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Дослідження структури та складу Всесвіту, прихованої маси і темної матерії. Астрофізичні і космологічні проблеми прихованої маси і темної енергії Всесвіту»» (Радіоастрономічний інститут НАН України, м. Харків);

 

Яценко Л.П.  «Про Нобелівську премію з фізики за 2012 рік» (Інститут фізики НАН України, м. Київ)

 

Стріха М.В.  «Явища гістерезису в графені» (Інститут фізики напівпровідників НАН України, м. Київ);

 

Шульга М.Ф.  «Співробітництво ННЦ ХФТІ з CERN в галузі фізики високих енергій» (Інститут теоретичної фізики, ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», м. Харків);

 

Дмитрук І.М.  «Фемтосекундна спектроскопія та плазмонні ефекти» (Інститут фізики НАН України, м. Київ);

 

Ткач М.В.  «Прилади з квантовими ямами: ККЛ і ККД» (Чернівецький національний університет, м. Чернівці);

 

Давиденко М.О.  «Органічні матеріали для сонячної енергетики» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ);

 

Гончаров О.А.  «Сильнострумові пучки заряджених часток  в плазмо-динамічних системах» (Інститут фізики НАН України, м. Київ).

 

 

 

Організаційна частина з’їзду

 

З доповіддю про діяльність УФТ протягом періоду після VІI з’їзду (червень 2008 р. – березень 2013 р.) виступив Президент УФТ – завідувач відділення "Фізика поверхні та мікроелектроніка" Інституту фізики напівпровідників НАН України (м. Київ) член-кор. НАН України, проф. В.Г.Литовченко.

 

Були заслухані й обговорені звіти Бюро Координаційної ради УФТ (доповідач – виконавчий секретар Бюро Координаційної ради В.М. Кравченко) та Ревізійної комісії УФТ (доповідач – голова комісії А.П. Науменко).

 

З доповідями виступили віце-президенти УФТ:

 

Сминтина В.А.  «Відомості про роботу Одеського осередку УФТ»;

 

Стасюк І.В.  «Розвиток фізичної науки та освіти в Західній Україні»;

 

Шендеровський В.А. «Пропагування досягнень науки через життєпис учених, які їх творять».

 

 

 

Згідно з регламентом, відкритим голосуванням затверджені списки кандидатур:

 

1) на посаду президента УФТ:

 

Стріха Максим Віталійович (головний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

 

 

2) на посади віце-президентів УФТ:

 

Анісімов Ігор Олексійович (декан радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

 

Лепіх Ярослав Ілліч (директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру Одеського національного університету імені І. І. Мечникова);

 

Слюсаренко Юрій Вікторович (завідувач відділу статистичної фізики та квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики ім. О.І.Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»)

 

Ткач Микола Васильович (завідувач кафедри теоретичної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича)

 

 

 

Згідно з регламентом, таємним голосуванням обрано Координаційну раду, голову Бюро Координаційної ради та ревізійну комісію УФТ.

 

На посаду голови Бюро Координаційної ради УФТ обрано Дмитрука Ігоря Миколайовича, професора кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

До складу ревізійної комісії УФТ обрано:

 

А. П. Науменко, старшого наукового співробітника Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 

О. М. Габовича, провідного наукового співробітника Інституту фізики НАН України (м. Київ));

 

Ю. П. Пирятинського, старшого наукового співробітника Інституту фізики НАН України (м. Київ).

 

 

 

Відкритим голосуванням прийнято ухвалу з’їзду.

 

 

 

 

УХВАЛА

 

VIII з'їзду Українського фізичного товариства

 

(15 березня 2013 року, м. Київ)

 

 

 

Ми, учасники  VIII з’їзду Українського фізичного товариства, відзначаємо:упродовж звітного періоду 2008-2012 рр. наша громадська організація, утворена на хвилі демократичних змін початку 1990-х років, провела важливу роботу задля виконання своїх статутних завдань – поширення фізичних знань та розвитку фізичних досліджень в Україні.

 

З ініціативи та за участю УФТ було проведено низку авторитетних міжнародних та вітчизняних наукових форумів, зокрема й представницьку Ювілейну конференцію УФТ-2011, присвячену 20-річчю Українського фізичного товариства, 40-річчю Європейського фізичного товариства та 100-річчю відкриття явища надпровідності.

 

 Діяльність УФТ зі зміцнення міжнародного авторитету української фізики мала наслідком визнання Європейським фізичним товариством (ЄФТ) провідних національних наукових видань фізичного профілю: «Українського фізичного журналу», «Condensed Matter Physics» та «Журналу фізичних досліджень».

 

УФТ через мережу своїх первинних осередків сприяє поширенню бюлетеня ЄФТ «Europhysics News», який інформує наукову спільноту про пріоритетні роботи і досягнення провідних фізиків континенту.

 

УФТ неодноразово звертало увагу органів української влади на неприпустимість падіння рівня освіти в галузі фізики в середніх школах, на необхідність подолання занепаду вітчизняної мікроелектроніки та на небезпеку руйнування системи атестації наукових кадрів через поспішну ліквідацію ВАК України, привертало увагу громадськості до проблем розвитку фізики, освіти й науки в цілому через публікації в центральній пресі, виступи на радіо та телебаченні.

 

УФТ розвивало плідні контакти з іншими науковими організаціями, насамперед з Національною академією наук України (якій УФТ щиро вдячне за допомогу у вирішенні питання сплати членських внесків до ЄФТ), громадськими  організаціями – Академією наук вищої школи України, Українською астрономічною асоціацією тощо. УФТ і надалі ставить собі за мету підвищення рівня наукових досліджень у ВНЗ та залучення студентської молоді до наукової роботи, зокрема, через налагодження тісних зв'язків з установами НАН України і виконання спільних наукових проектів за участю студентів, а також широку популяризацію фізичних знань.

 

На жаль, в даний час ми констатуємо негативні тенденції, які становлять загрозу не лише українській фізиці, а й національній освіті й науці в цілому.

 

Зокрема непродуманий перехід від так і нереалізованої 12-річної середньої освіти, прийнятої в більшості країн Європи, до 11-річної, поставив українських випускників шкіл у відверто неконкурентне становище порівняно з їхніми європейськими однолітками. Особливо очевидно це на прикладі фізики, де вже було випущено якісний підручник академічного рівня з механіки для 10 класу, одним з авторів якого є визначний український фізик, перший президент УФТ академік В.Г.Бар’яхтар. Однак всю подальшу програму вивчення фізики, що охоплює основи молекулярної фізики, оптики, електрики та атомної фізики, було стиснуто до рамок одного 11 класу (замість передбачених раніше 2-х: 11 і 12-го), що виключає якісне вивчення матеріалу. Фактично це означає, що слід відмовитися від усіх апробованих підручників і докорінно переглянути всю схему вивчення фізики (а також усіх інших дисциплін) упродовж 7-11 класів, що потребуватиме величезних зусиль, матеріальних ресурсів і неминучого кількарічного перехідного періоду, впродовж якого учні не зможуть отримувати по-справжньому системних знань.

 

Водночас зменшення обсягів і зниження рівня фізико-математичної підготовки у загальноосвітніх школах ставить під загрозу формування наукового світогляду у майбутніх активних громадян України. На цьому тлі особливу тривогу викликають пропозиції взагалі ліквідувати в середній школі окремі курси фізики, хімії та біології, об’єднавши їх в інтегрований курс «природознавства». Ми переконані: наслідки такої реформи були б катастрофічними, оскільки учні виявляться позбавленими елементарних знань, а тисячі кваліфікованих учителів утратять роботу.

 

УФТ констатує, що, попри зусилля фізичної громади, далі занепадає вивчення фізики в більшості ВНЗ. Ми вважаємо абсолютно неприйнятним зведення курсу загальної фізики у технічних і технологічних університетах до рамок двох, чи навіть одного семестру. За такого знання базової дисципліни майбутні інженери не зможуть задовольняти потребам сучасного виробництва. Нас хвилює те, що здійснення серйозних інноваційних проектів  вже оголило проблему підготовки сучасних кадрів, здатних забезпечувати високотехнологічні процеси. Ми рішуче заперечуємо проти розроблюваних сьогодні планів довести співвідношення кількості викладачів і студентів до 1 до 18, оскільки це призведе до скорочення тисяч викладачів вищої школи і до подальшого зниження рівня університетської підготовки з усіх без винятку дисциплін.

 

Ми звертаємо увагу на те, що запроваджуваний варіант модульної системи з її орієнтацією на тестові запитання відучує студента від творчого осмислення  явищ та процесів, вміння формулювати думку, а положення, згідно з яким за результатами двох чи трьох модулів можна отримати остаточну оцінку, не складаючи підсумкового заліку чи іспиту, не сприяє створенню у студента  цілісної картини предмету.

 

Передача МОН функцій колишнього ВАК призвела до негативних тенденцій у системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Бюрократичні необґрунтовані вимоги щодо визначення спеціальності членів рад із захисту виключно за дипломом доктора чи кандидата наук, без урахування тематики робіт останніх років, стає на перешкоді академічній мобільності і розвиткові міждисциплінарних досліджень, у галузі яких здійснюються сьогодні найбільш яскраві наукові відкриття. Додаткового удару по розвиткові міждисциплінарних досліджень завдає міністерська норма про можливість вступу на магістратуру виключно в межах напрямку, за яким закінчено бакалаврат. Такі дії МОН ідуть у розріз із загальносвітовою практикою.

 

Водночас ми рішуче  заперечуємо проти запроваджуваної практики, за якої витрати на підготовку й захист дисертацій дедалі частіше покладають сьогодні на аспірантів і пошукачів, а контролюючі органи висловлюють претензії до наукових установ, які не запроваджують такої плати.

 

Особливе занепокоєння викликає ігнорування міністерством освіти і науки проблеми оновлення наукового обладнання в найпрестижніших університетах України. Справа дійшла до того, що неможливим стає навіть виконання лабораторних робіт з використанням сучасного наукового обладнання студентами-старшокурсниками.

 

УФТ хвилює брак уваги з боку сьогоднішнього державного керівництва до Національної академії наук України, що ставить під загрозу перспективи розвитку науки в цілому та фізичних досліджень світового рівня зокрема. Ще в трагічнішому становищі опинилася університетська фізична наука, оскільки в 2013 році видатки за  статтею «фундаментальні і прикладні дослідження у ВНЗ» було скорочено в абсолютних цифрах на 11%. Не виділяються кошти на формування в Україні конкурентноздатного на міжнародному рівні науково-інформаційного середовища, відсутня програма підтримки наявних українських фізичних журналів та періодичних збірників для індексації у міжнародних наукометричних базах даних. При цьому наказом МОН № 1112 від 17.10.12 вже вимагається наявність публікацій у виданнях, включених до таких баз, при захисті дисертацій.

 

Ми також звертаємо увагу на неприпустимість такої практики, коли результативність наукових досліджень беруться оцінювати некомпетентні представники контролюючих і фіскальних органів, а єдиним мірилом ефективності досліджень, у тому числі й фундаментальних, оголошується впровадження (при тому, що відсутні реальні механізми фінансування витратної частини дослідно-конструкторських робіт).

 

Нарешті, ми констатуємо, що в стані стагнації перебувають міжнародні наукові контакти України. Не поновлено дії угоди про науково-технічне співробітництво України та ЄС, не використовуються можливості, які дає Україні її повноправне членство в Європейській науково-інноваційній програмі EUREKA, досі не вирішено питання про поновлення асоційованого членства України в ЦЕРН.

 

УФТ глибоко непокоїть нинішня широка пропаганда антинаукових положень на сторінках газет, у передачах радіо і телебачення. Така ситуація має шкідливі наслідки, зокрема, в області освіти – з молодої людини, сформованої на псевдонаукових положеннях, неможливо буде підготувати фахівця, здатного розв’язувати реальні наукові проблеми. Тому УФТ звертається до засобів масової інформації з пропозицією залучати провідних науковців для  наукового коментування їх передач і програм. Водночас УФТ вважає за необхідне при вирішенні зазначених вище проблем тісно співпрацювати з Асоціацією викладачів фізики у середній школі, сприяти розвиткові мережі електронних і друкованих науково-популярних видань.

 

Занепокоєння викликає й загальна ситуація в гуманітарній сфері. Ухвалення нового мовного законодавства, проти якого заперечували провідні науковці НАН України та університетів, вже призвело до суттєвого скорочення сфери використання української мови в сфері науки й освіти. За таких умов УФТ вважає своїм завданням сприяння розвиткові сучасної української наукової термінології, збереженню української мови як робочого інструмента наукової праці, викладання фізичних дисциплін і популяризації наукових знань.

 

УФТ закликає фізичну спільноту України згуртуватися задля захисту системи національної освіти й науки.  Ми вимагаємо від Верховної Ради України ухвалити сучасне законодавство про вищу освіту, яке б гарантувало університетську автономію і розвиток наукових досліджень у ВНЗ. Ми підтримуємо підготовку нового законодавства про наукову і науково-технічну діяльність, яке б гарантувало достатній рівень фінансування науки, збереження сформованих наукових шкіл, встановило б ефективні й гнучкі механізми підтримки досліджень за пріоритетними напрямками, дієво протидіяло б ганебній практиці наукового плагіату, яка набуває останнім часом дедалі більшого поширення.

 

Ми переконані: сьогоднішній науково-освітній потенціал все ще дає нашій державі підстави реально претендувати на участь у престижному «клубі розвинутих держав». Але це може бути реалізовано лише тоді, коли освіта й наука перетворяться з декларативних на справжні пріоритети державної політики. Як відомо, без науки не може бути сучасної держави.

 

Ухвалено 15 березня 2013 року в м.Києві

 

 

 

Президент УФТ  В.Г.Литовченко

 

 

Голова Бюро Координаційної ради УФТ  І.М.Дмитрук

 

 

 

Координаційна рада УФТ

 

 

 

Анісімов Ігор Олексійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

Бережанський В Н (Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, м. Сімферополь)

 

Волошиновський Анатолій Степанович (Львівський національний університет імені Івана Франка)

 

Гончаров Олексій Антонович (Інститут фізики НАН України, м. Київ)

 

Дмитрук Ігор Миколайович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

Дмитрук Микола Леонтійович (Інститут фізики напівпровідників НАН України, м. Київ)

 

Іванченко Ігор Віталійович (Інститут радіофізики та електроніки НАН України, м. Харків)

 

Ільченко Василь Васильович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

Коваленко Олександр Володимирович (Дніпропетровський національний університет)

 

Козловський Михайло Павлович (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів)

 

Кравченко Владислав Миколайович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

Лепіх Ярослав Ілліч (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)

 

Литовченко Володимир Григорович (Інститут фізики напівпровідників НАН України, м. Київ)

 

Лукіянець Богдан Антонович (Національний університет "Львівська політехніка")

 

Нетреба Андрій В'ячеславович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

Пархоменко Олександр Олексійович (Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут")

 

Поперенко Леонід Володимирович(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

Репецький Станіслав Петрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

Різак Василь Михайлович (Ужгородський національний університет)

 

Рябченко Сергій Михайлович (Інститут фізики НАН України, м. Київ)

 

Слюсаренко Юрій Вікторович (Інститут теоретичної фізики ім. О.І.Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»)

 

Сминтина Валентин Андрійович (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)

 

Стасюк Ігор Васильович (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів)

 

Стріха Максим Віталійович (Інститут фізики напівпровідників НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

Тетьоркін Володимир Володимирович (Інститут фізики напівпровідників НАН України, м. Київ)

 

Тихонов Євгеній Олександрович (Інститут фізики НАН України, м. Київ)

 

Ткач Микола Васильович  (Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича)

 

Шендеровський Василь Андрійович (Інститут фізики НАН України, м. Київ)

 

Шульга Валерій Михайлович (Радіоастрономічний інститут НАН України, м. Харків)

 

Шульга Микола Федорович (Інститут теоретичної фізики ім. О.І.Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»)

 

Яковенко Юрій Володимирович (Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ)

 

Ящук Валерій Миколайович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

VIII  З’ЇЗДУ УКРАЇНСЬКОГО ФІЗИЧНОГО ТОВАРИСТВА

 

15 березня 2013 року

 

Фізичний факультет

 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

(Київ, проспект Академіка Глушкова 4, ауд. 200)

 

(їхати до станції метро "Виставковий центр")

 

 

 

8:30 – 9:30  Реєстрація делегатів та гостей з’їзду

 

 

 

9:30 – 9:40 Відкриття з’їзду. Вступне слово президента УФТ Литовченка Володимира Григоровича.   Представлення запрошених осіб.

 

9:40 – 10:20  Вітання учасникам з’їзду:

 

Бар’яхтар Віктор Григорович  (перший президент УФТ, директор Інституту магнетизму НАН України);

 

Гриневич Лілія Михайлівна  (голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти)

 

Яцків Ярослав Степанович  (президент Української астрономічної асоціації)

 

Загородній Анатолій Глібович  (віце-президент НАН України)

 

Наумовець Антон Григорович  (віце-президент НАН України)

 

Локтєв Вадим Михайлович  (академік-секретар відділення фізики і астрономії НАН України)

 

Анісімов Ігор Олексійович  (декан радіофізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка)

 

Макарець Микола Володимирович  (декан фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка)

 

10:20 – 10:40 Колваш Мачей  (екс-президент Європейського фізичного товариства, Польща)

 

10:40 – 11:00 Ката-Даніл Георге  (член Координаційної ради Румунського фізичного товариства)

 

 

НАУКОВА СЕСІЯ

 

11:00 – 11:20 Бар’яхтар Віктор Григорович  «Досягнення та перспективи ядерної енергетики в Україні» (перший президент УФТ, Інститут магнетизму НАН України, м. Київ)

 

11:20 – 11:30 Фотографування учасників з’їзду

 

11:30 – 11:45 ПЕРЕРВА

 

Екскурсія по лабораторіях фізичного та радіофізичного факультетів КНУ

 

НАУКОВА СЕСІЯ

 

11:45 – 12:00 Рябченко Сергій Михайлович  “Спінтроніка: слід України” (екс-президент УФТ, Інститут фізики НАН України, м. Київ)

 

12:00 – 12:15 Шульга Валерій Михайлович  «Астрофізична та космологічна програма дослідження прихованої маси та темної енергії Всесвіту» (Заступник директора Радіоастрономічного інституту НАН України, м. Харків)

 

12:15 – 12:30 Яценко Леонід Петрович  «Про Нобелівську премію 2012 року» (Директор Інституту фізики НАН України, м. Київ)

 

12:30 – 12:45 Литовченко Володимир Григорович  «Гігантське розщеплення електронного спектра давидівського типу» (президент УФТ, Інститут фізики напівпровідників НАН України, м. Київ)

 

12:45 – 13:00 Стріха Максим Віталійович  «Явища гістерезису в графені» (член Бюро Координаційної ради УФТ, Інститут фізики напівпровідників НАН України, м. Київ)

 

13:00 – 14:00 ПЕРЕРВА НА ОБІД

 

14:00 – 14:15 Шульга Микола Федорович  «Співробітництво ННЦ ХФТІ з CERN в галузі фізики високих енергій» (віце-президент УФТ, директор Інституту теоретичної фізики ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», м. Харків)

 

14:15 – 14:30 Малюкін Юрій Вікторович  «Розробка нових фотолюмінесцентних матеріалів для застосування в нанобіотехнологіях» (Заступник директора Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, м. Харків)

 

14:30 – 14:45 Дмитрук Ігор Миколайович  «Фемтосекундна спектроскопія та плазмонні ефекти» (член Бюро Координаційної ради УФТ, Інститут фізики НАН України, м. Київ)

 

14:45 – 15:00 Ткач Микола Васильович  «Прилади з квантовими ямами» (Чернівецький національний університет, м. Чернівці)

 

15:00 – 15:15 Давиденко Микола Олександрович  «Органічні матеріали для сонячної енергетики» (КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ)

 

15:15 – 15:30 ПЕРЕРВА

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

 

15:30 – 15:35  Доповідь Мандатної комісії

 

15:35 – 15:50  Звітна доповідь президента УФТ Литовченка Володимира Григоровича

 

15:50 – 16:00  Звітні доповіді голови Бюро Координаційної ради УФТ Ільченка Василя Васильовича  та виконавчого секретаря Бюро Координаційної ради УФТ Кравченка Владислава Миколайовича

 

16:00 – 16:10  Доповідь віце-президента УФТ Сминтини Валентина Андрійовича

 

16:10 – 16:20  Доповідь віце-президента УФТ Стасюка Ігора Васильовича

 

16:20 – 16:30  Доповідь віце-президента УФТ Шульги Миколи Федоровича

 

16:30 – 16:40  Доповідь віце-президента УФТ Шендеровського Василя Андрійовича

 

16:40 – 16:50 ПЕРЕРВА

 

16:50 – 17:00  Звіт Ревізійної комісії УФТ

 

17:00 – 17:10  Інформація про регламент висування та обрання. Вибори лічильної комісії з проведення голосування на з’їзді

 

17:10 – 17:30  Висування кандидатур на посади президента, віце-президентів, голови Бюро Координаційної ради та членів Ревізійної комісії УФТ.

 

17:30 – 17:45  Таємне голосування

 

17:45 – 18:00 ПЕРЕРВА

 

18:00 – 18:15  Підведення підсумків таємного голосування, затвердження складу Координаційної ради

 

18:15 – 18:45  Загальна дискусія щодо проекту ухвали з’їзду

 

18:45 – 19:00  Прийняття ухвали з’їзду

 

19:00 – Закриття з’їзду  (урочиста та неформальна частини)