Українське фізичне товариство

VII

VII з'їзд Українського фізичного товариства

 

23 червня 2008 року в місті Києві відбувся черговий VII з'їзд всеукраїнської громадcької органiзацiї "Українське фізичне товариство".

На з'їзді були присутні 83 делегати з правом вирішального голосу та гості від місцевих осередків та регіональних організацій УФТ.

Серед делегатів та гостей: 8 академіків і 11 членів-кореспондентів НАН України, 1 член-кореспондент АПН України, 42 професори та доктори наук,  41 кандидат наук.

З вітальними словами до учасників з'їзду звернулися:

В.Г.Бар'яхтар (перший президент УФТ, директор Інституту магнетизму НАН України, академік НАН України);

В.М.Локтєв (академік-секретар відділення фізики і астрономії НАН України, академік НАН України);

В.І.Григорук (проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

М.В.Макарець (декан фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

Л.А.Булавін (колишній декан фізичного факультету, академік НАН України);

М.Г.Находкін (колишній декан радіофізичного факультету, академік НАН України).

 

Наукова частина з'їзду

 

З доповідями, що стосувалися актуальних напрямків розвитку фізичної науки та освіти в Україні, виступили:

Стріха М.В. "Державна політика в сфері науки: пріоритети і перспективи" (заступник міністра освіти і науки України);

Мачулін В.Ф. "Про удосконалення системи атестації науково-педагогічних кадрів високого рівня" (голова Вищої атестаційної комісії України);

Локтєв В.М. "Проблеми сучасної науки" (академік-секретар відділення фізики і астрономії НАН України);

Юхновський І.Р.  "Фізика і суспільство" (академік НАН України);

Бар'яхтар В.Г. "Проблеми екології та атомної енергетики" (Інститут магнетизму НАН України, м. Київ);

Рябченко С.М. "Золотий доробок українських вчених в галузі фізики (про ювілейній випуск Українського фізичного журналу)" (Інститут фізики НАН України, м. Київ);

Голод П.І. "М.М.Боголюбов і теоретична фізика ХХ століття (з нагоди 100-ліття з дня народження)" (Національний університет "Києво-Могилянська академія", м. Київ)

Пархоменко О.О. "Безпека ядерних реакторів: фізичні аспекти" (Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", м. Харків);

Яновський А.В. "Наноконтактний спін-електричний ефект" (Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України, м. Харків);

Погорілий А.М. "Прилади та матеріали спінтроніки" (Інститут магнетизму НАН України, м. Київ);

Мільман Ю.В. "Нова концепція пластичності матеріалів" (Інститут проблем матеріалознавства НАН України, м. Київ);

Шут М.І. "Підготовка вчителів фізики в педагогічних університетах" (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова);

Салівон Г.І.  "Викладання фізики у спеціалізованих фізико-математичних ліцеях" (Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Тараса Шевченка).

 

Організаційна частина з'їзду

З доповіддю про діяльність УФТ протягом періоду після VІ з'їзду (червень 2004 р.) виступив Президент УФТ - завідувач відділення "Фізика поверхні та мікроелектроніка" Інституту фізики напівпровідників НАН України (м. Київ) член-кор. НАН України, проф. В.Г.Литовченко.

Були заслухані й обговорені звіти Бюро Координаційної ради УФТ (доповідач - голова Бюро Координаційної ради В.М. Ящук) та Ревізійної комісії УФТ (доповідач - голова комісії Ю.П. Пирятинський).

З доповідями виступили віце-президенти УФТ:

Неділько С.Г. "Про роботу УФТ з міжнародними організаціями";

Сминтина В.А. "Проведення наукових конференцій Українським фізичним товариством";

Стасюк І.В. "Розвиток фізичної науки та освіти в Західній Україні";

Шульга М.Ф. "Популяризація наукових досягнень у фізиці та робота з молоддю у Харкові";

Шендеровський В.А. "Духовне відродження України - один з пріоритетних напрямків діяльності УФТ".

 

Згідно з регламентом, відкритим голосуванням затверджені списки кандидатур:

1) на посаду Президента УФТ:

В.Г. Литовченко (завідувач відділення "Фізика поверхні та мікроелектроніка" Інституту фізики напівпровідників НАН України (м. Київ), член-кореспондент НАН України);

С.М. Рябченко (завідувач відділу фізики магнітних явищ Інституту фізики НАН України (м. Київ), член-кореспондент НАН України).

 

2) на посади віце-президентів УФТ:

М.О. Азарєнков (проректор з навчальної та інноваційної роботи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, член-кореспондент НАН України);

І.В. Стасюк  (завідувач відділу Інституту фізики конденсованих систем (м. Львів), член-кореспондент НАН України);

В.А. Сминтина (ректор Одеського національного університету, професор);

Є.О. Тихонов  (головний науковий співробітник Інституту фізики НАН України (м. Київ), професор);

М.Ф. Шульга (директор Інституту теоретичної фізики ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", член-кореспондент НАН України);

В.А. Шендеровський (провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України (м. Київ), професор);

В.М. Ящук (завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор).

 

Згідно з регламентом, відкритим голосуванням обрано Координаційну раду, голову Бюро Координаційної ради та ревізійну комісію УФТ.

На посаду голови Бюро Координаційної ради УФТ обрано Ільченка Василя Васильовича, завідувача кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професора.

До складу Ревізійної комісії УФТ обрано:

А.П. Науменко  (старшого наукового співробітника Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

Ю.Г. Тереньєву  (доцента Національного технічного університету України "КПІ" (м. Київ);

Г.І. Салівона  (завідувача кафедри фізики Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

 

Під час з'їзду відбувся пленум Координаційної ради УФТ, на якому було обрано новий склад Бюро Координаційної ради.

Відкритим голосуванням прийнято ухвалу з'їзду.

 

УХВАЛА

VII з'їзду Українського фізичного товариства

(23 червня 2008 року, м. Київ)

1. Роботу Бюро Координаційної ради УФТ визнати задовільною. Відзначити роботу президента УФТ та схвалити роботу віце-президентів УФТ.

2. Внести запропоновані Бюро КР зміни до статуту УФТ з поправками, висловленими на з'їзді, з метою активізації діяльності УФТ.

3. Провести перереєстрацію членів УФТ і налагодити сплату членських внесків, змінивши структуру та розмір річних внесків.

4. Встановити розмір річного членського внеску 60 грн для членів з науковими ступенями, які працюють, 30 грн - для науковців, молодших 25 років, пенсіонерів та членів без наукового ступеня, 15 грн - для студентів.

5. Направити до Міністерства освіти і науки України, до комітету Верховної ради України з питань науки і освіти  пропозиції щодо внесення змін до статті 34 закону України "Про вищу освіту" з метою демократизації системи управління вищими навчальними закладами.

6. Активізувати участь членів УФТ у проведенні експертизи наукових проектів, підготовці державних наукових програм, а також у наукових радах за напрямками фізичних наукових досліджень при Президії НАН України та Міністерстві освіти і науки України.

7. Брати участь у формуванні концепцій законів України, що стосуються науки і освіти та інших напрямків, пов'язаних з можливим застосуванням фізичних знань.

8. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з пропозицією щодо впровадження обов'язкового тестування з предметів природничого (фізика, хімія, біологія) та математично-інформаційного профілю (математика, інформатика, комп'ютерні науки) для всіх випускників шкіл без винятку.

9. Звернутися до Міністерства культури і туризму та Міністерства освіти і науки України з пропозицією виділити кошти для створення серії відеодисків з фільмами про визначних українських вчених та їх розповсюдження по загальноосвітніх школах і впровадження у навчально-виховний процес.

10. Враховуючи результати досліджень у галузі фізики радіаційної крихкості, звернути увагу Міністерства палива та енергетики України на нагальні проблеми радіаційної пошкоджуваності реакторних матеріалів (радіаційну повзучість).

11. Звернутися до Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України та Президії НАН України з пропозицією створити спеціалізований фонд для надання допомоги талановитим молодим спеціалістам в оренді житла.

12. Проводити наукові семінари УФТ та круглі столи, пов'язані з фізичними аспектами проблем, важливих для країни. Інформувати державні структури про позицію УФТ з обговорюваних проблем.

13. Поновити випуск електронного інформаційного бюлетеня УФТ щоквартально. Регулярно поповнювати поточною інформацією інтернет-сторінку УФТ. Розмістити на інтернет-сторінці списки членів товариства за місцевими осередками.

14. Покращити систему обміну інформацією з членами УФТ (про наукові конференції, надані гранти) шляхом активнішого використання електронних засобів зв'язку та інформаційних стендів.

15. Налагодити випуск членських квитків місцевими осередками на основі єдиного макету, затвердженого Бюро Координаційної ради і розісланого в електронному вигляді.

16. Ширше залучати молодих вчених до членства в УФТ.

17. Розширити співпрацю з редколегіями науково-популярних видань з фізики ("Світ фізики", "Світ науки", "Світогляд", "Країна знань").

18. Створити комісію Координаційної ради УФТ з питань освіти та зв'язків з Європейським фізичним товариством (ЄФТ).

19. Оперативно інформувати членів УФТ про нові форми співпраці та взаємодії з ЄФТ (гранти, аспірантура, підтримка молодих науковців, стажування).

20. Ревізійній комісії провести інвентаризацію майна УФТ.

 

Координаційна рада УФТ

 

Андреєв Володимир Олександрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Волошиновський Анатолій Степанович (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Горбань Олександр Миколайович (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя)

Горобець Юрій Іванович (Інститут магнетизму НАН та МОН України, м. Київ)

Гусак Андрій Михайлович (Черкаський національний університет)

Гуцул Іван Васильович  (Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича)

Дмитрук Ігор Миколайович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Іванченко Ігор Віталійович (Інститут радіофізики та електроніки НАН України, м. Харків)

Ільченко Василь Васильович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Кальченко Олександр Іванович (Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ)

Коваленко Олександр Володимирович (Дніпропетровський національний університет)

Кравченко Владислав Миколайович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Кривоносов Сергій Дмитрович (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ)

Криворучко Володимир Миколайович (Донецький фізико-технічний інститут НАН України)

Лепіх Ярослав Ілліч (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)

Литвиненко Володимир Вікторович (Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України, м. Харків)

Лукіянець Богдан Антонович (Національний університет "Львівська політехніка")

Міца Володимир Михайлович (Ужгородський національний університет)

Овруцький Анатолій Матвійович (Дніпропетровський національний університет)

Пархоменко Олександр Олексійович (Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут")

Пінкевич Ігор Павлович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Попенко Ніна Олексіївна (Інститут радіофізики та електроніки НАН України, м. Харків)

Сименог Іван Васильович (Інститут теоретичної фізики НАН України, м. Київ)

Стріха Максим Віталійович (Міністерство освіти і науки України)

Стронський Олександр Володимирович (Інститут фізики напівпровідників НАН України, м. Київ)

Тетьоркін Володимир Володимирович (Інститут фізики напівпровідників НАН України, м. Київ)

Фреїк Дмитро Михайлович (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)

Чорногор Леонід Феоктистович (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)

Шульга Валерій Михайлович (Радіоастрономічний інститут НАН України, м. Харків)

Шут Микола Іванович (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м. Київ)

Яковенко Юрій Володимирович (Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ)

 

Бюро Координаційної ради УФТ

 

Андреєв Володимир Олександрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Волошиновський Анатолій Степанович (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Дмитрук Ігор Миколайович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Ільченко Василь Васильович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Кравченко Владислав Миколайович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Лепіх Ярослав Ілліч (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)

Пінкевич Ігор Павлович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Стріха Максим Віталійович (Міністерство освіти і науки України)

Стронський Олександр Володимирович (Інститут фізики напівпровідників НАН України, м. Київ)

Тетьоркін Володимир Володимирович (Інститут фізики напівпровідників НАН України, м. Київ)

Чорногор Леонід Феоктистович (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)

Шут Микола Іванович (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м. Київ)

Яковенко Юрій Володимирович (Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ)